Skip to main content
  • O naszej firmie

Hubert i Dorota. Dwoje inżynierów. On - Architekt, Ona - Elektryk. Obydwoje z pasją do budowania.

Naszą misją jest kreowanie dobrej architektury i wspieranie filozofii świadomego budowania. Będąc jednocześnie projektantem i generalnym wykonawcą mamy kontrolę nad finalną estetyką budynku - jakością przestrzeni, funkcjonalności i detalu architektonicznego.

Naszą filozofię opieramy na uczciwości, rzetelności i wysokiej jakości projektowanych i budowanych domów. Prowadzimy w roku tylko tyle inwestycji, ile jesteśmy w stanie obsłużyć na najwyższym poziomie.

BUDUJEMY JAK DLA SIEBIE

Jakość jest dla nas priorytetem - zarówno na etapie projektowania, jak i późniejszej budowy. Stosujemy nowoczesne, wysokiej jakości materiały budowlane, szczelny montaż stolarki otworowej oraz powłok dachowych, instalacje wykonujemy na podzespołach renomowanych firm. Na budowie pilnujemy porządku oraz przestrzegamy zasad BHP.

Specjalizujemy się w projektowaniu i budowie nowoczesnych domów energooszczędnych. Wszystkie nasze budynki są wznoszone zgodnie z Warunkami Technicznymi, które będą obowiązywały od stycznia 2021. Oznacza to domy z dużymi, wysokiej jakości przeszkleniami, zorientowanymi odpowiednio wobec stron świata, z solidnie ocieplonymi przegrodami zewnętrznymi i wyposażonymi w instalacje najnowszej generacji. Na każdej inwestycji z instalacją rekuperacji przeprowadzamy test szczelności budynku z analizą termowizyjną.

Jesteśmy zawsze dostępni dla naszych klientów na miejscu, telefonicznie oraz zdalnie. Na życzenie prowadzimy dziennik budowy w postaci bloga, gdzie zamieszczamy zdjęcia z postępami budowy oraz opisy aktualnego postępu prac.

RZETELNA WYCENA

Wybierając naszą ofertę, mają Państwo dokładnie określone, co ona zawiera, a czego nie zawiera. Nie stosujemy pokrętnych praktyk, dzięki którym nasza pierwotna oferta jest zaniżona, tylko po to, aby Klient podpisał z nami Umowę. A potem będzie musiał ponosić dodatkowe, nieokreślone wcześniej koszty.

Nigdy nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego w ofertach niektórych wykonawców po stronie klienta zostawały opłata za kabinę WC lub kontenery na odpady budowlane, wytyczenie budynku przez geodetę czy ogrodzenie terenu budowy.

Odcinamy się od takich praktyk grubą kreską. Chcemy być przede wszystkim rzetelni i transparentni. Uważamy, że tak jest łatwiej i przyjemniej dla wszystkich.

ROLA ARCHITEKTA NA BUDOWIE

W Polsce panuje ogólne przekonanie, iż zadania architekta kończą się w momencie zamknięcia projektu lub uzyskania pozwolenia na budowę. Pomimo że do podstawowych obowiązków projektanta wg Prawa budowlanego należy m.in. sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Inwestora w zakresie stwierdzania w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, Inwestorzy bardzo rzadko korzystają z tej możliwości.

W konsekwencji braku obecności Architekta na budowie, często otrzymujemy budynki PRAWIE zgodne z projektem… Zmiany dokonywane samodzielnie przez Inwestorów najczęściej dotyczą elementów, wpływających na końcowy wygląd budynku np. kolor i materiał pokrycia dachowego czy podziały na elewacji. Architekt, projektując wygląd zewnętrzny budynku, patrzy nie tylko na kolor tynku, ale przede wszystkim na jego całościowy odbiór przez “widza”. Ważne są proporcje, kolory, podziały. Niewprawny w projektowaniu Inwestor, podejmując decyzję bez konsultacji z Architektem, często kompletnie zmienia ostateczny wygląd budynku. Tylko Architekt może ocenić, czy proponowane rozwiązania zamienne nie są sprzeczne z projektem, zaplanowaną estetyką czy nawet prawem budowlanym.

Dlatego tak ważne jest, aby na każdym etapie budowy Architekt był aktywnym uczestnikiem procesu budowlanego.

Słyszymy często, że zatrudnianie architekta do nadzoru to generowanie tylko zbędne kosztów, bo architekt powinien koordynować prace w fazie projektu, a nie w trakcie wykonawstwa. Panuje też powszechne przekonanie, że Architekt jest potrzebny do opracowania koncepcji budynku, ale jako artysta rzadko ma pojęcie o budowaniu.

Na budowach prowadzonych z pieniędzy publicznych, wykonawca nie chce odpowiadać za niedociągnięcia lub braki projektowe, natomiast projektant - za błędy popełniane przez wykonawców. W interesie wszystkich stron jest budowa zgodna z projektem. Każdy działa zgodnie w ramach swoich kompetencji i przypisanej roli. Takie zwyczaje powinny panować także na budowach domów jednorodzinnych.

Podejmując współpracę z nami, mają Państwo pewność, że Architekt odpowiedzialny za Państwa projekt jest obecny na budowie przez cały czas trwania inwestycji. Dajemy tym samym Państwu gwarancję, iż wybudowany dom będzie w całości zgodny z projektem. A nam natomiast daje to gwarancję Państwa satysfakcji.

Nasz zespół

Dorota Banasiak

Elektryk i marketingowiec

Studia na kierunku Elektrotechniki skończyłam w 2009 r. na Akademii Morskiej w Gdyni. Równolegle obroniłam licencjat z Marketingu na Uniwersytecie Gdańskim.

Prowadzeniem projektów z różnych branż zajmuję się od początku kariery zawodowej w ramach Arkano Dorota Banasiak.

Doświadczenie zdobywałam zarówno w branży IT, komunalnej czy sanitarnej. Jednak to projekty budowlane od zawsze były dla mnie najbardziej pasjonujące. Obserwowanie, jak projekt z rysunku na papierze przekształca się w fizyczną formę, której ostateczny kształt w dużej mierze zależy ode mnie sprawia mi ogromną satysfakcję. 

Jestem typowym inżynierem, córką elektryka. Gotuję, uprawiam ogród i sporty. Ale przede wszystkim dobrze buduję domy :)

Hubert Kowalski

Architekt

Studia z zakresu architektury i urbanistyki skończyłem na Politechnice Gdańskiej w 2007 r. a uprawnienia projektowe zdobyłem trzy lata później.

Od 2009 r. prowadzę pracownię Tenconcept Hubert Kowalski.

Od zawsze lubiłem spędzać czas w terenie, nie tylko nad "deską kreślarską". Aktywne uczestnictwo w budowie to wg mnie obowiązek architekta. Tylko częste wizyty na inwestycjach pozwalają dopilnować, aby wznoszone wg moich projektów budynki, efektem końcowym rzeczywiście w pełni spełniały oczekiwania Inwestora.

Jestem architektem i żeglarzem z krwi i kości kontynuując rodzinne tradycje. Podróżuję, uprawiam sporty (squash, hard-enduro i kiteboarding).


Korzystamy ze środków programu pomocy publicznej w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. SPE.02.2021.

Wartość projektu 50.000,00 PLN netto, kwota dofinansowania 25.000 PLN netto.

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

Spektrum