Skip to main content
  • Dziennik budowy

Roboty ziemne, fundamentowanie

ławy fundamentowe fundamentowanie

Po zabezpieczeniu skarpy od strony sąsiada  i wytyczeniu obrysu wykopu przez geodetę przystąpiliśmy do robót ziemnych polegających na wykonaniu wykopu na głębokość rzędnej posadowienia budynku. Pozostałe ściany wykopu zostały oskarpowane tak, aby nie zagrażały zasypaniem robotników i wykopu w przypadku tąpnięcia gruntu. Dno wykopu zostało zagęszczone oraz usunięto luźne frakcje gruntu rodzimego wzruszone ruchem sprzętu ciężkiego w wykopie tj.: koparek i spycharek. 

Szalowanie ław fundamentowych wykonano jako tradycyjne w deskowaniu odzyskiwanym. Ostatecznie sprawdzamy zbrojenie, odległości oraz wymiary szalunków i przystępujemy do wylewania fundamentów

Przerwa w prowadzeniu robót budowlanych
Roboty ziemne i zabezpieczające

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://arkano.pl/