Skip to main content
  • Inwestorstwo zastępcze

W tej opcji dla Państwa nasza firma pełni rolę Inwestora Zastępczego przy realizacji budowy Państwa domu. Oznacza to, że przejmujemy wszystkie czynności, do których są Państwo zobowiązani w ramach procesu budowlanego. W skrócie - zastępujemy Państwa przy budowie domu.

Inwestorstwo zastępcze jest idealną opcją dla klientów, którzy nie mają przestrzeni czasowej na samodzielne prowadzenie inwestycji lub też potrzebują fachowego wsparcia. Z drugiej strony to rozwiązanie usprawnia proces podejmowania decyzji kluczowych- inwestor zastępczy pozostaje w stałym kontakcie z klientem, przedstawiając mu do wyboru konkretne propozycje i wybierając wspólnie z nim te, które najlepiej spełnią jego oczekiwania.

W ramach umowy o zastępstwo inwestycyjne zajmujemy się organizacją i koordynacją całego procesu budowlanego, pilnujemy jakości realizacji robót, ich zgodności zarówno z normami, jak i z zatwierdzoną specyfikacją i harmonogramem. Szukamy wykonawców, zbieramy oferty, porównujemy je i rekomendujemy odpowiednie rozwiązania. W przeciwieństwie jednak do umowy na generalne wykonawstwo to klient jest stroną każdej umowy i to on uiszcza należności bezpośrednio do poszczególnych  wykonawców.